Digitalno emitiranje u Makedoniji od 1. juna 2013.

Do 1. juna 2013. godine sve televizijske stanice od analognih odašiljača morat će se prebaciti na digitalno emitiranje, u suprotnom će biti ugašene, tvrdi direktor Agencije za elektronske komunikacije Robert Ordanoski.

Booking.com

 

Morat će se izabrati jedna tvrtka koja će vršiti prijenos digitalnih signala kroz jedan paket. Ključni kriterij za javni poziv je operater koji dobije odobrenje da može pokrivati najmanje 80 posto državne teritorije digitalnim signalom. Operater će biti dužan prenositi sve nacionalne i regionalne televizije. Do sada je zainteresiranost za dobijanje licence polazala samo jedna tvrtka, kazao je Ordanoski.

U toku je anketa Vijeća za radio-difuziju kojom se istražuje koja od 47 lokalnih televizija želi da postane regionalna ili pak ima želju da ostane na lokalnom nivou. Država bi trebala biti podijeljena na 8 regija i lokalne TV stanice će emitirati samo u regijama kojima pripadaju. Sa gašenjem analognog signala startat će i četvrta generacija mobilne telefonije.

Od juna će doći do smanjena cijena mobilne telefonije, no Ordanoski ne otkriva koliko će iznositi nova cijena.

(TIME.mk /