RTS dobija pomoć od Evropske radiodifuzne unije

Radio-televizija Srbije (RTS) će od jeseni dobijati podršku Evropske radiodifuzne unije (EBU) kako bi se unaprijedio rad RTS i ostvarili medijski standardi koji su uslov za članstvo Srbije u EU, saznaje EurAktiv Srbija.

Booking.com

Delegacija EBU će sa timom stručnjaka koje je angažovala EU sprovesti početno istraživanje o stanju u RTS-u i informisati rukovodstvo RTS-a o tome šta može da očekuje od Programa evropskog partnerstva koji sprovodi EBU. Zvaničnici ove organizacije će takođe zatražiti  sastanke sa visoko rangiranim političarima u Srbiji sa kojima će razgovarati o faktorima koji utiču na rad RTS. Ovaj servis je prema posljednje dostupnim izvještajima Upravnog odbora iz februara u jako teškoj finansijskoj situaciji zbog čega su u tom periodu kasnile plate oko 4.000 zaposlenih i honoraraca.

 

EBU okuplja javne servise u Evropi, pruža im tehničku i savjetodavnu podršku, ali i lobira za njihove interese u Briselu.

RTS će aktivno učestvovati u  pomoći koje će ponuditi Program evropskog partnerstva u okviru EBU, a koji se sprovodi  na nacionalnom ali i regionalnom nivou, što znači da će RTS “kao najgledaniji servis u regionu podijeli svoje profesionalno iskustvo sa drugima”, kazao je EurAktiv šef programa evropskog partnerstva u EBU David Lewis.

Zaposleni u javnom servisu Srbije će učestvovati na seminarima o vijestima koje treba da proizvodi javni servis. Biće organizovani i regionalni seminari o vrijednostima koje njeguju javni servisi sa naročitim fokusom na inkluziju romske manjine.

Kako je rekao, RTS je važan član EBU koji je pokazao visok kvalitet i kapacitete kada je organizovao Evroviziju u Beogradu 2008.

“RTS je prošao kroz intenzivnu reorganizaciju i modernizaciju, lider je u digitalizaciji u regionu, raspolaže modernim deskovima  i digitalizovanom arhivom. RTS takođe ima najviše rejtinge među svim javnim servisima u regionu”, naveo je Lewis.

Sa druge strane, on je naglasio da je slaba tačka RTS finansiranje, obezbjeđivanje stabilnih prihoda  i kako pronaći odgovarajući model javnog upravljanja.

Kako je navedeno u poslednje dostupnim izveštajima Upravnog odbora RTS-a, generalni direktor domaćeg javog servisa Aleksandar Tijanić je nekoliko puta istakao da RTS „radi u vanrednim uslovima“ i da je finansijska situacija izuzetno teška zbog čega se plate isplaćuju sa malim zakašnjenjem.

U kompaniji radi oko 4.000  stalno zaposlenih i honoraraca, a Tijanić se zalaže da se broj zaposlenih smanji za hiljadu. Veliko opterećenje za finansije su i honorarci kojih ima oko 500, a koji RTS godišnje koštaju oko tri miliona eura, navodi se u izvještajima Upravnog odbora.

Prema poslednje dostupnim podacima iz finansijskog izvještaja za 2010. javni servis Srbije je tu godinu završio sa neto gubitkom od 540 miliona dinara što je oko pet miliona eura. Upravi odbor je usvojio finasijski izvještaj za 2011. ali glavni parametri poslovanja RTS-a za tu godinu nisu objavljeni na sajtu.

(EurAktiv)